Finns det en lag mot sitter vid företagens utanför stolar och inte köpa något från dem?

- Oct 24, 2017-

Här är det: du sitter på det lady's egendom. Om hon vill att du gått, har hon all rätt att tala om för dig att lämna. Det är samma sak som när någon vill sitta i din trädgård: om du har ett problem med det (vilket skulle vara mycket förståeligt), du har all rätt att berätta för dem att ta en vandring.Naturligtvis, tror jag inte det är mycket trevligt att denna dam gjorde du lämnar, och det är verkligen inte god affärssed. Men lagligt, de kan genomdriva regler de vill på sin egen egendom.

När ett företag berättar att lämna, återstående skulle olaga intrång. Så första sammanträdet inte skulle vara olagligt, men när du fick veta att flytta, skulle det bli olagligt att underlåta att göra detta.