Hur man utvecklar barns intelligens leksakblock och matematik färdigheter

- Dec 05, 2017-

Toy block och matematik färdigheter

Blockspel har blivit knutna till matematiska färdigheter. I en studie hade komplexiteten hos ett barns LEGO-spel vid 4 års ålder haft långsiktig prediktiv kraft: Mer komplicerad lek under förskoleåren var korrelerad med högre matematikprestation i gymnasiet, till och med efter kontroll för ett barns IQ (Wolfgang et al 2001; 2003).

Annan forskning har visat kopplingar mellan en förskolebarns förmåga att återskapa specifika strukturer och hans eller hennes nuvarande matematiska färdigheter (Verdine et al 2013). Undersökare rapporterar liknande resultat för tweens och ungdomar (Oostermejier et al 2014, Richardson et al 2014). En studie i Nederländerna fann att 6: e klassstudenter som tillbringade mer ledig tid i byggnadsarbetet gjorde bättre på ett test av matematiska ordproblem (Oostermejier et al 2014).