Intelligens hos barn, kan vi göra våra barn smartare?

- Dec 01, 2017-

Varför leksak block rock: Vetenskapen om bygg- och byggleksaker

photobank2.jpg

Det är universellt, och det är kraftfullt: Toyblock och andra byggleksaker kan förändra hur barnen tänker. Byggprojekt stimulerar kreativitet och innovation och skärper och bulider upp viktiga färdigheter.

Som utvecklingspsykolog Rachel Keen noterar, måste föräldrar och lärare "designa miljöer som uppmuntrar till och förbättrar problemlösning från en ung ålder" (Keen 2011). Och konstruktion leksaker verkar idealiskt för ändamålet. Studier tyder på att de kan hjälpa barnen att utveckla intelligens

  • motorisk kompetens och hand-ögon samordning,

  • rumsliga färdigheter,

  • en kapacitet för kreativt, divergerande tänkande,

  • sociala färdigheter och

  • språkkunskaper.

Dessutom kan barn integrera sina egna konstruktioner i att låtsas spela scenarier. Det finns också bevis på att komplicerat blockspel är kopplat till avancerade matematiska färdigheter i senare liv.

Här granskar jag de kognitiva fördelarna med att leka med leksakblock. Jag erbjuder också tips för att göra blockspel mer stimulerande och givande. För mer bevisbaserad information, se min artikel om konstruktion och STEM-färdigheter, och denna föräldraskapsvetenskapliga guide till pedagogiska leksaker och spel.